Facultad: Medicina

Área: Cirurxía

Doutor pola Universidad Complutense de Madrid coa tese El tiroides en la obra de Gregorio Marañón 1978. Dirixida por Dr. Pedro Laín Entralgo.