Département: Historia Moderna e Historia Contemporánea

Faculté: Geografía e Historia

Groupe de recherche: INSADE XVIII (Instituciones y administración en la España moderna)