Facultat: Informática

Àrea: Llenguatges i Sistemes Informàtics

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Una técnica para el estudio de relaciones entre estructuras para lenguajes con varias clases de variables 1978. Dirigida per Dr. Baldomero Rubio Segovia.

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Conjuntos [pi]1 1 completos e hiperaritméticos 1974. Dirigida per Dr. José F. Prida.