Facultad: Educación-Centro Formación Profesor

Área: Música

Doutora pola Universidad Complutense de Madrid coa tese Estudio del cancionero musical de Galicia de Casto Sampedro 1993. Dirixida por Dr/a. José López-Calo.