Facultat: Psicología

Àrea: Metodologia de les Ciències del Comportament

Doctora per la Universidad Alfonso X el Sabio amb la tesi Análisis comparativo de la biografia de luigi boccherini 2017. Dirigida per Dr. Francisco Javier López de Goicoechea Zabala.