Facultat: Medicina

Àrea: Medicina

Doctor per la Universidad Autónoma de Madrid amb la tesi El Hospital General de Madrid en el siglo XVIII (actividad médico-quirúrgica) 1994. Dirigida per Dr/a. Agustín Albarracín Teulón.