Facultat: Filología

Àrea: Filologia Anglesa

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Question time Cortesía lingüística en la cámara de los comunes 1997. Dirigida per Dr/a. Angela Downing Rothwell.