Facultad: Ciencias Geológicas

Área: Paleontoloxía

Grupo de investigación: Procesos metalogénicos en sistemas magmáticos e hidrotermales