Facultat: Medicina

Àrea: Medicina

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La lucha antituberculosa en España 1939-1975 1992. Dirigida per Dr. Delfín García Guerra.