Département: Musicología

Faculté: Geografía e Historia

Groupe de recherche: Música popular urbana en España y Latinoamérica: producción, comunicación e identidades

Email: maaria03@ucm.es