Departament: Historia Moderna e Historia Contemporánea

Facultat: Geografía e Historia

Grup d'investigació: Historia de las relaciones internacionales

Correu: amainzer@ucm.es