Publicacions en què col·labora amb JULIO IGLESIAS DE USSEL ORDIS (2)