Facultat: Medicina

Àrea: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic