Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Història Contemporània

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi "Cecilia Bohl de Faber Larrea (""Fernán Caballero""). Estudio de una familia" 1993. Dirigida per Dr. Alberto Gil Novales.