Publicacions en què col·labora amb Miguel Mínguez Pérez (1)