Facultat: Medicina

Àrea: Radiologia i Medicina Física