Facultat: Medicina

Àrea: Radiologia i Medicina Física

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La obra reumatológica de Gregorio Marañón y su contexto en la literatura médica internacional 1994. Dirigida per Dr/a. Elvira Arqujola Llopis.