Facultad: Trabajo Social

Área: Medicina

Doutora pola Universidade da Coruña coa tese Anális morfológico, biomecánico y textural de imágenes de densitómetro central DEXA como complemento diagnóstico de la osteoporosis 2010. Dirixida por Dr/a. Javier de Toro Santos.