Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Història de l'Art