Facultat: Farmacia

Àrea: Química Orgànica

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi New multicomponent reaction for the synthesis of pyridine derivates as potential anti-neurodegenerative agents 2015. Dirigida per Dr. José Carlos Menéndez Ramos, Dra. M Teresa Ramos Garcia.