Department: Historia Moderna e Historia Contemporánea

Faculty: Geografía e Historia

Area: Contemporary History

Research group: Memoria y medios de comunicación

Email: emanutre@ucm.es