Departament: Cirugía

Facultat: Medicina

Àrea: Cirurgia

Grup d'investigació: Biología molecular del cáncer

Correu: jdziakov@ucm.es