Departament: Derecho Civil

Facultat: Derecho

Àrea: Dret Civil

Grup d'investigació: Derecho de daños. Derecho de la contratación

Correu: eferna06@ucm.es