Departament: Derecho Romano e Historia del Derecho

Facultat: Derecho

Àrea: Història del Dret i de les Institucions

Correu: rgrau01@ucm.es