Departament: Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos, Vascos y de Asia Oriental

Facultat: Filología

Àrea: Filologia Basca

Correu: errukola@ucm.es