Departament: Química Orgánica

Facultat: Ciencias Químicas

Àrea: Química Orgànica

Correu: jldelgad@ucm.es