Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Tokyo University of Science (2)