Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Johns Hopkins University School of Medicine (3)