Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de World Health Organization (2)