Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universitat de Vic (3)

2021

  1. Approaching theorical models of limb apraxia: a clinical update

    Revista Ecuatoriana de Neurologia, Vol. 30, Núm. 3, pp. 59-67

2015

  1. A neurocognitive approach to recovery of movement following stroke

    Physical Therapy Reviews, Vol. 20, Núm. 5-6, pp. 283-289