The Parliamentary right

  1. Alcántara Sáez, Manuel
  2. Llamazares Valduvieco, Iván
Llibre:
Politicians and politics in Latin America
  1. Alcántara Sáez, Manuel (coord.)

Editorial: Lynne Rienner Publishers

ISBN: 978-1-58826-548-7

Any de publicació: 2008

Pàgines: 219-231

Tipus: Capítol de llibre