The Parliamentary right

  1. Alcántara Sáez, Manuel
  2. Llamazares Valduvieco, Iván
Libro:
Politicians and politics in Latin America
  1. Alcántara Sáez, Manuel (coord.)

Editorial: Lynne Rienner Publishers

ISBN: 978-1-58826-548-7

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 219-231

Tipo: Capítulo de libro