Tratamiento del esófago de Barrett en el siglo XXIcontroversias y perspectivas futuras

 1. F. Ochando Cerdán
 2. D. Hernández García-Gallardo
 3. Enrique Moreno González
 4. José Seoane González
Revista:
Anales de medicina interna

ISSN: 0212-7199

Any de publicació: 2001

Volum: 18

Número: 10

Pàgines: 537-542

Tipus: Article

DOI: 10.4321/S0212-71992001001000009 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Altres publicacions en: Anales de medicina interna

Indicadors

Cites rebudes

 • Cites en Dimensions: 2 (01-03-2023)

SCImago Journal Rank

 • Any 2001
 • Impacte SJR de la revista: 0.128
 • Quartil major: Q3
 • Àrea: Internal Medicine Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 54/95

Dimensions

(Dades actualitzats a data de 01-03-2023)
 • Cites totals: 2
 • Cites recents: 0
 • Relative Citation Ratio (RCR): 0.05
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.32