Tratamiento del esófago de Barrett en el siglo XXIcontroversias y perspectivas futuras

 1. F. Ochando Cerdán
 2. D. Hernández García-Gallardo
 3. Enrique Moreno González
 4. José Seoane González
Revista:
Anales de medicina interna

ISSN: 0212-7199

Ano de publicación: 2001

Volume: 18

Número: 10

Páxinas: 537-542

Tipo: Artigo

DOI: 10.4321/S0212-71992001001000009 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Outras publicacións en: Anales de medicina interna

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dimensions: 2 (01-03-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2001
 • Impacto SJR da revista: 0.128
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: Internal Medicine Cuartil: Q3 Posición na área: 54/95

Dimensions

(Datos actualizados na data de 01-03-2023)
 • Total de citas: 2
 • Citas recentes: 0
 • Relative Citation Ratio (RCR): 0.05
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.32