Liñas de investigación

  • Lingüística aplicada; Lingüística informatizada; Sociolingüística; Psicolingüística; Teoría lingüística; Lingüística sincrónica; Historiografía Lingüística; Lexicografía