Departament: Historia del Arte

Facultat: Bellas Artes

Àrea: Història de l'Art

Grup d'investigació: Investigación, Artes, Universidad

Correu: selinab@ucm.es

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi El padre Sigüenza y El Escorial 1999. Dirigida per Dr. Antonio Bonet Correa.