Departament: Escultura y Formación Artística

Facultat: Bellas Artes

Àrea: Didàctica de la Expressió Plàstica

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Capiteles hispánicos altomedievales 1986. Dirigida per Dr/a. María Teresa Pérez Higuera.