Departamento: Escultura y Formación Artística

Facultad: Bellas Artes

Área: Didáctica da Expresión Plástica

Doutor pola Universidad Complutense de Madrid coa tese Capiteles hispánicos altomedievales 1986. Dirixida por Dr/a. María Teresa Pérez Higuera.