Publications by the researcher in collaboration with Fernando Villar Álvarez (1)

2006

  1. Insuficiencia respiratoria aguda

    Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Serie 9, Núm. 68, pp. 4351-4358