Departament: Medicina

Facultat: Medicina

Àrea: Medicina

Grup d'investigació: Área de prevención cardiovascular y rehabilitación cardiaca

Correu: noemicab@ucm.es