Département: Medicina

Faculté: Medicina

Domaine: Medicina

Groupe de recherche: Área de prevención cardiovascular y rehabilitación cardiaca

Email: noemicab@ucm.es