Département: Estadística y Ciencia de los Datos

Faculté: Estudios Estadísticos

Domaine: Estadística e Investigación Operativa

Email: sipineda@ucm.es

Docteure à l Universidad Autónoma de Madrid avec la thèse Statistical methods for the integration analysis of –omics data (genomics, epigenomics and transcriptomics) an application to bladder cancer 2015. Dirigée par Dr/a. Núria Malats Riera, Dr/a. Kristel van Steen.