Facultat: Derecho

Àrea: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La reconvención en el proceso laboral 2004. Dirigida per Dr. Alfredo Montoya Melgar.