Faculty: Ciencias Matemáticas

Area: Mathematical Analysis

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis Pensamento matemático en Galicia 1990. Supervised by Dr. Juan Vázquez Sánchez.