Pensamento matemático en Galicia

  1. Ricardo Moreno Castillo
Supervised by:
  1. Juan Vázquez Sánchez Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 1990

Committee:
  1. Eduardo García-Rodeja Fernández Chair
  2. Xosé Luis Barreiro Barreiro Secretary
  3. Alberto Dou Mas de Xaxàs Committee member
  4. Xosé Ramón Barreiro Fernández Committee member
  5. Santiago Garma Pons Committee member

Type: Thesis

Teseo: 29192 DIALNET

Abstract

O obxectivo desta tese é o de facer a historia da actividade matemática habida en Galicia ou levada a cabo por persoaxes relacionados con Galicia, durante os séculos XVIII e XIX. Comeza con Feijoo, punto de arranque da nosa ilustración científica, e termina con Fernández Dieguez, morto xa neste século. Algúns dos personaxes estudiados, como Rodriguez ou Fontán, adicáronse a aplicar técnicas de levantamento de mapas, e outros propagaron teorías pouco coñecidas entre nos, como Dominguez Hervella coa xeometría analítica, Vazquez Illa coa teoría de números e Vázquez Queipo cos logaritmos. Pero a meirande parte deles traballaron sobre teoremas clásicos e encontraron novas demostracións. Así, Varela de la Iglesia chegou a unha curiosa demostración do teorema de Heron, Mosquera Quiroga millorou o procedemento tradicional de calculo de raíces cubicas e Duran Loriga encontrou unha demostración elemental do teorema de Newton sobre as sumas simples das raíces dunha ecuación. Este ultimo tivo ademais aportacións orixinais na xeometría do triangulo.