Publicacións (21) Publicacións de ANA MARÍA MARTÍNEZ LAÍNEZ

2003

 1. La reflexió gramatical en un projecte d'escriptura: "Manual de procediments narratius"

  Seqüències didàctiques per aprendre a escriure (Editorial Graó), pp. 179-188

 2. La reflexión gramatical en un proyecto de escritura: "manual de procedimientos narrativos"

  Secuencias didácticas para aprender a escribir (Editorial Graó), pp. 189-198

2001

 1. Orientacions per a la programació en l'àmbit lingüístic i social dels programes de diversificació curricular

  Articles: Revista de didàctica de la llengua i de la literatura, Núm. 25, pp. 55-62

1995

 1. La enseñanza de los usos orales

  Textos de didáctica de la lengua y la literatura, Núm. 3, pp. 66-75

1994

 1. Textos literarios y actividades gramaticales

  Textos de didáctica de la lengua y la literatura, Núm. 2, pp. 35-46

1993

 1. Para convencer: lengua, castellano. Profesor

  València : Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, D.L. 1993

 2. Para convencer: lengua, castellano. [Alumnado]

  València : Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, Servei de Programes Curriculars, D.L. 1993

 3. Para informar(se): lengua, castellano. Libro del profesor

  Valencia : Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Renovación Pedagógica, D.L. 1993

 4. Para informar(se): lengua, castellano. Material para el alumno

  Valencia : Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Renovación Pedagógica, D.L. 1993

 5. Para narrar--: Lengua, castellano. Material del profesor

  Direcció General d'Ordenació, Innovació Educativa i Política Lingüística

 6. Para narrar--: lengua, castellano, 1er curso. Material para el alumno

  Direcció General d'Ordenació, Innovació Educativa i Política Lingüística

1990

 1. Para informar(se): lengua (castellano) : Educación Secundaria Obligatoria, segundo curso : módulo de trabajo con textos. Material de alumno

  [Valencia] : D.G. Ord. e Innovación Educativa, Programa Inn. y Reformas Exper., 1990-

 2. Para narrar ­: Lengua (castellano), 1º curso secundaria obligatoria. Material del profesor

  Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa / Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa

 3. Para narrar--: Educación Secundaria Obligatoria. Primer curso actividades gramaticales

  Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

 4. Para narrar--: textos, oraciones, palabras : lengua (castellano) : material de 1er curso Educación Secundaria Obligatoria

  [Valencia] : Cons. Cultura, Educación y Ciencia, Programa Inn. y Reformas Exper., <1990>

 5. Para narrar--: textos, oraciones, palabras, segundo trimestre : lengua, castellano, 1er curso Secundaria Obligatoria. Material para el profesor

  [Valencia] : Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa , [1990]

 6. Un proyecto de materiales: nuevas áreas curriculares

  Cuadernos de pedagogía, Núm. 181, pp. 34-38

1989

 1. El mode d'acció verbal com a categoria oracional: factors que intervenen en la seua configuració

  Actes del Vuitè Col.loqui International de Llengua i Literatura Catalanes, Tolosa de Llenguadoc, 12-17 de setembre de 1988