Facultat: Filología

Àrea: Filologia Italiana

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Las solidaridades léxicas del español 1991. Dirigida per Dr. Gregorio Salvador Caja.

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Las solidaridades léxicas del español selecciones e implicaciones 2001. Dirigida per Dr. Gregorio Salvador Caja.