Facultad: Filología

Área: Filoloxía Italiana

Doutora pola Universidad Complutense de Madrid coa tese Las solidaridades léxicas del español 1991. Dirixida por Dr. Gregorio Salvador Caja.

Doutora pola Universidad Complutense de Madrid coa tese Las solidaridades léxicas del español selecciones e implicaciones 2001. Dirixida por Dr. Gregorio Salvador Caja.