Publications by the researcher in collaboration with María Ferrer Civeira (5)

2011

  1. Colesterol HDL bajo: Un factor lipídico asociado a índice tobillobrazo (ITB) patológico

    Clinica e Investigacion en Arteriosclerosis, Vol. 23, Núm. 4, pp. 155-159