Facultat: Filología

Àrea: Filologia Anglesa

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Aproximación lingüística al lenguaje de los adolescentes en "The catcher in the Rye" de J. D. Salinger 2007. Dirigida per Dr/a. Angela Downing Rothwell.